A világ első női régésze

1832-ben született az erdélyi Csicsókeresztúron.

Édesapja történész és amatőr régész volt, ezért nem meglepő, hogy már egészen kislány korában ásatásokon talált leletekkel és cserépdarabokkal játszott. Nemesi származású, okos és gyönyörű lány volt, akinek 25 férfi is megkérte a kezét, ő mégis a magyar tudománynak szentelte az egész életét.

1875-ben Rómer Flóris - a magyar régészet atyja - biztatására kezdett el kutatni a Maros mentén, ahol a Tordos őstelepét kezdte ásatni. Egy évvel később már a nemzetközi VIII. Ősrégészeti és Embertani Kongresszuson vehetett részt, mint az egyetlen női meghívott.

Munkásságát akkoriban a szakma sajnos nem ismerte el méltón, és csak “bogarászó kisasszonynak” csúfolták, pedig végtelenül szorgalmas nő volt, aki több mint 10.000 darabból álló gyűjteményt tudott már a háta mögött. Zsófia az akkori kor trendjeit követve alkalmazta a társtudományok bevonását a régészeti munkálatokba: antropológusok, vegyészek, nyelvészek, botanikusok, történészek, néprajzkutatók, geológusok és  művészettörténészek műveit használta fel. Kapcsolatot teremtett az egyes szakterületek között.

67 évesen királyi engedéllyel megkapta a kolozsvári egyetem tiszteletbeli bölcsészdoktori oklevelét, pár hónappal később 1899-ben hunyt el.

„… az ifjúság röpke ábrándképei helyett komolyabb törekvések népesítik be akaratlanul is lelke világát, s minden iránt lobbanékony érdeklődéssel viseltetett a mit a hazai föld természeti ritkasága, vagy régiség alakjában eléje tárt.” 

Írja róla tanítványa és tisztelője Téglás Gábor, erdélyi geológus és régész

Miért szavazz rá?

Mert nem törődött vele, hogy csodabogárnak tartják, hanem tovább dolgozott azon, ami igazán érdekelte. Elég intelligens volt ahhoz, hogy belássa, nem tudhat mindent, így korát meghaladó interdiszciplináris kutatási módszerei segítségével hatalmas eredményeket ért el szorgalmával és kitartó munkájával.

 

A Torma Zsófiáról szóló szöveg megírásában közreműködött: Dr. habil. Alexandra Anders

NŐI SZOBROKAT BUDAPESTRE!

Te is ismersz olyan nőt, akinek szívesen szobrot állítanál?   Tovább